Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι

Νομοθεσία - Εγκύκλιοι Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (ΗΖ) Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2018
2 ΕΠΕΙΓΟΝ / ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.4549/2018 & Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15 Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018
3 Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων εντός λατ/κών ή μετ/κών χώρων σε περιπτ.που Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
4 Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων επεξ. εντός του λατ/κού χώρου των εξορυσ.ορυκ Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
5 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ (Ν.4442/2016 όπως τροποπ/κε με τον Ν.4512/2018) Τρίτη, 08 Μάιος 2018
6 Περιβαλλοντική κατάταξη Ελαιοτριβείων, Κέντρων αποθήκευσης και Διανομής κλπ Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018
7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.4512/2018) Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018
8 Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018
9 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018
10 Καθορισμός τύπου, δικαιολ/κών και διαδ/σίας για την εγκατ/ση&λειτ/γία μετα/κών δρασ/των Ν.3982/2011 Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018
11 N.4512/2018 (Πολυνομοσχέδιο) Άρθρα που αφορούν την Δ/νση Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας) Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018
12 Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης Τετάρτη, 07 Ιούνιος 2017
13 Διαδικασία εγκατάστασης & λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΥΑ οικ.53346/645/Φ.61) Δευτέρα, 22 Μάιος 2017