Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Δελτίο τύπου που αφορά την δραστηριοποίηση παραγωγών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Δελτίο τύπου που αφορά την δραστηριοποίηση παραγωγών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Εκτύπωση

Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας , ενημερώνει τους παραγωγούς, ότι σύμφωνα με το Ν. 4497/17,   για τη δραστηριοποίηση τους στο Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

Με την υπ’ αριθμ. 68/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΟΚ7ΛΒ-Ξ5Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Με την υπ’ αριθμ. 168/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΩΣ7ΛΒ-02Ο) απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης ΠΑΜΘ, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου εντός της ΠΑΜΘ και η ΠΕ Καβάλας δύναται να εγκρίνει 56 νέες άδειες δραστηριοποίησης πλανόδιων παραγωγών.

Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου...

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.