Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Δελτίο Τύπου μεταφοράς φακέλων αδειών υπαιθρίου εμπορίου

Δελτίο Τύπου μεταφοράς φακέλων αδειών υπαιθρίου εμπορίου

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το αρ. 122438/08-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης , το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι φάκελοι των αδειών υπαιθρίου εμπορίου (παραγωγών και επαγγελματιών) της ΠΕ Καβάλας, θα μεταφερθούν από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού στους Δήμους μόνιμης κατοικίας των κατόχων αδειών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Σε περίπτωση που έχει υπάρξει μεταβολή στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους , οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι μπορούν με δήλωση τους να αιτηθούν στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας τη μεταφορά του φακέλου τους σε διαφορετικό Δήμο έως 06/03/2018. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι φυσικοί φάκελοι θα μεταφερθούν στο Δήμο μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για το αρχείο ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ πατήστε εδώ.

Για το αρχείο ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ πατήστε εδώ.