Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

Εκτύπωση

της Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας της μονάδας ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ με την επωνυμία «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ