Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε."

Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε."

Εκτύπωση

Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε.», που βρίσκεται στην ΒΙ. ΠΕ. Καβάλας, στον Δήμο Νέστου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ