Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατάστασης επέκτασης στη μονάδα με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ Α.Ε."

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης επέκτασης στη μονάδα με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ Α.Ε."

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ-ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ Α.Ε.», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΩΛΕΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 22.11.2020

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ