Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση απαλλαγής ΗΖ στη μονάδα "CORAL Α.Ε"

Χορήγηση απαλλαγής ΗΖ στη μονάδα "CORAL Α.Ε"

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΙΣΧΥΟΣ 65 KVA ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “CORAL A.E.”, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ