Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ίδρυσης στη μονάδα με την επωνυμία "ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΣ"

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ίδρυσης στη μονάδα με την επωνυμία "ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΣ"

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ, ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΣ", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 08.09.2020

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ