Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηριακής επέκτασης στη μονάδα με την επωνυμία "ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηριακής επέκτασης στη μονάδα με την επωνυμία "ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Εκτύπωση

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηριακής επέκτασης στη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς με την επωνυμία "ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ" που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαλυψού του Δ. Παγγαίου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ