Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση τροποποίησης άδειας εγκατάστασης στη μονάδα με την επωνυμία "ΑΣΣΟΣ"

Χορήγηση τροποποίησης άδειας εγκατάστασης στη μονάδα με την επωνυμία "ΑΣΣΟΣ"

Εκτύπωση

Χορήγηση τροποποίησης άδειας εγκατάστασης λόγω κτηριακής επέκτασης με παρέκκλιση, στη μονάδα του Α.Σ. Σπαραγγοπαραγωγών Ν. Καρυάς με την επωνυμία "ΑΣΣΟΣ" που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ν. Καρυάς του Δ. Νέστου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ