Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση απαλλαγής ΗΖ στη μονάδα "ΑΛΚΥΩΝ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε"

Χορήγηση απαλλαγής ΗΖ στη μονάδα "ΑΛΚΥΩΝ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε"

Εκτύπωση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΙΣΧΥΟΣ 350 KVA ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΛΚΥΩΝ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙ. ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ