Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στη μονάδα με την επωνυμία "FOSTA Α.Ε."

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στη μονάδα με την επωνυμία "FOSTA Α.Ε."

Εκτύπωση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "FOSTA A.E.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤO ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 12.04.2020

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ