Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα με την επωνυμία "ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ"

Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα με την επωνυμία "ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ"

Εκτύπωση

Απόφαση επιβολής προστίμου στην μονάδα επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων με την επωνυμία "ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ" που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ