Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα της "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε."

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα της "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε."

Εκτύπωση

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα του συγκροτήματος παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων με την επωνυμία "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ