Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία "CORAL A.E."

Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία "CORAL A.E."

Εκτύπωση

Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία "CORAL A.E." με αντικείμενο «μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων» που βρίσκεται στη Ν. Καρβάλη, του Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ