Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην μονάδα πλυντηρίων - στεγνωτηρίων "ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην μονάδα πλυντηρίων - στεγνωτηρίων "ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ∆.∆. ∆άτου  ∆ήµου Καβάλας,  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 17.04.2019"

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ