Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών για ψυκτικούς & Ηλεκτρολόγους - Προθεσμία

Αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών για ψυκτικούς & Ηλεκτρολόγους - Προθεσμία

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει τους κατόχους αδειών των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων ότι οφείλουν να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες στα γραφεία 551 και 553 ως εξής:

  • Ψυκτικοί μέχρι 08/01/2015, σύμφωνα με το ΠΔ 1/13.
  • Ταυτόχρονα έχει αρχίσει και συνεχίζεται και η αντιστοίχιση των Ηλεκτρολογικών αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 108/13.