Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης

Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης

Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εν όψει της έναρξης διανομής του πετρελαίου
θέρμανσης καλεί τους καταναλωτές να λάβουν υπόψη τους κάποιες πρακτικές
συμβουλές όπως:

Περισσότερα: