Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Απόφαση άρσης μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω ευλογιάς σε επίπεδο νομού για την Π.Ε. Καβάλας

Απόφαση άρσης μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω ευλογιάς σε επίπεδο νομού για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Aγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καβάλας

Έχοντας υπ’όψη:...

Για την απόφαση πατήστε εδώ.