Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με την προέλευση τους για υποβολή της «δήλωσης έναρξης συνεργασίας» εγκεκριμένου Κτηνιάτρου Εκτροφής

Ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με την προέλευση τους για υποβολή της «δήλωσης έναρξης συνεργασίας» εγκεκριμένου Κτηνιάτρου Εκτροφής

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι οφείλουν να δηλώσουν μέχρι τέλος Μαΐου τον Κτηνίατρο Εκτροφής με τον οποίο θα συνεργαστούν και τον οποίο θα επιλέξουν από το Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής.

Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, μέχρι τέλος Μαϊου και να υποβάλλουν...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.