Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Ανακοίνωση για τους κατόχους κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης

Ανακοίνωση για τους κατόχους κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης, θα πρέπει στα πλαίσια του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» να αρχίσουν άμεσα την διαδικασία αδειοδότησης τους, εφόσον την 12-03-2015 λήγει η τριετής προθεσμία που έδινε ο νόμος για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του (12-03-2012) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ο ν. 4056/2012 έχει επιφέρει...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.