Διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) ελαιολάδου

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, ενημερώνει ότι ενόψει της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο της απόφασης σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατάθεση αίτησης αναγνώρισης στην Υπηρεσία μας. Ειδικότερα θα πρέπει να επισπεύσουν όσοι θα υποβάλουν Πρόγραμμα Εργασίας στο πλαίσιο των ΚΑΝ. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 (Ο.Ε.Φ.), που είναι η 13η Φεβρουαρίου 2015.

 

Πληροφορίες, Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας, Διοικητήριο, 4ος όροφος, γρ. 465 & 462, τηλ. 2313 503465 & 503462.