Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Δελτιο τύπου για τον καταρροϊκό πυρετό

Δελτιο τύπου για τον καταρροϊκό πυρετό

Εκτύπωση
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην
εξάπλωση τόσο του καταρροϊκού πυρετού όσο και της ευλογιάς ενημερώνει για τα εξής:
ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
Α. Υποβολή αιτήσεων προς αποζημίωση
Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι εκτροφές έχουν προσβληθεί από καταρροϊκό
πυρετό να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης για την αγορά εντομοαπωθητικών. Η αίτησή αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Συνταγή ιδιώτη κτηνιάτρου
2. Τιμολόγιο αγοράς
3. Τις συσκευασίες των σκευασμάτων ή τις αυτοκόλλητες ετικέτες από την συσκευασία. περισσότερα