Κύρωση αναδασμού στην κτηματική περιοχή Αμισιανών (Εξωχώραφα) του Δήμου Παγγαίου

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

Με την αριθ. 04/9261/04-06-2014 (ΑΔΑ 74Ο27ΛΒ-Ω4Ζ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κυρώθηκε το νέο κτηματικό καθεστώς, το οποίο διαμορφώθηκε με τον αναδασμό ετών 2005-2007 στην κτηματική περιοχή Αμισιανών (Εξωχώραφα) του Δήμου Παγγαίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1868/10-7-2014.