Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Κύρωση αναδασμού στην κτηματική περιοχή Αμισιανών (Εξωχώραφα) του Δήμου Παγγαίου

Κύρωση αναδασμού στην κτηματική περιοχή Αμισιανών (Εξωχώραφα) του Δήμου Παγγαίου

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

Με την αριθ. 04/9261/04-06-2014 (ΑΔΑ 74Ο27ΛΒ-Ω4Ζ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κυρώθηκε το νέο κτηματικό καθεστώς, το οποίο διαμορφώθηκε με τον αναδασμό ετών 2005-2007 στην κτηματική περιοχή Αμισιανών (Εξωχώραφα) του Δήμου Παγγαίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1868/10-7-2014.