Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Εξαγορά ακινήτων κατεχόμενων με φυτεία ή αυθαίρετο κτίσμα

Εξαγορά ακινήτων κατεχόμενων με φυτεία ή αυθαίρετο κτίσμα

Εκτύπωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
Τηλ.: 2510291570FAX: 2510291472

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22-03-2012) – «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» είναι δυνατή η εξαγορά ακινήτων κατεχόμενων με φυτεία ή αυθαίρετο κτίσμα πριν το έτος 1993 και έκταση που δε θα υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 22-09-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εθνικής Αντίστασης 20 (Διοικητήριο Καβάλας, 6ος όροφος, τηλέφωνο 2510291570).