Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκτυπώσεων για της ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκτυπώσεων για της ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια εκτυπώσεων  για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/3118/2-8-2019, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΖΕΒ7ΛΒ-495 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την Α) εκτύπωση πινάκων διανομής  σε Β4 και βιβλιοδεσία (240 σελίδων) Β) βιβλιοδεσία κτηματολογικού πίνακα αναδασμού Γ) εκτύπωση σε χαρτί 9 πινακίδων 60Χ90 και Δ) εκτύπωση σε διαφάνεια 9 πινακίδων 60Χ90 για το τμήμα Τοπογραφικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας   μέχρι 65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει...

Για περίσσοτερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...