Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη των επετειακών εκδηλώσεων για το έτος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη των επετειακών εκδηλώσεων για το έτος 2019

Εκτύπωση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Στο πλαίσιο των  Επετειακών  Εκδηλώσεων για την ηχητική κάλυψη του έτους 2019  και σύμφωνα με την απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου  03/1052,07-03-2019, με αριθμό ΑΔΑ : ΩΤΣΠ7ΛΒ-7ΚΑ, με  ΑΔΑΜ 19REQ004580600 2019-03-07, παρακαλούμε  να  καταθέσετε  οικονομική προσφορά του ποσού των 5.950,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ Καβάλας του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2019 για την ηχητική κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...