Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης των επετειακών εκδηλώσεων για το έτος 2019

Εκτύπωση

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019"

Στο πλαίσιο των  Επετειακών  Εκδηλώσεων του έτους 2019  για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης και σύμφωνα με την απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου  03/980,07-03-2019, με αριθμό ΑΔΑ : 699Υ7ΛΒ-Η1Τ, παρακαλούμε  να  καταθέσετε οικονομική  προσφορά χιλίων ευρώ 1000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος της  πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3072 0845.0001 του οικονομικού έτους 2019.

Τα στεφάνια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φύλλα δάφνης, με διάμετρο 70 εκατοστά περίπου , λευκή κορδέλα στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο που θα απαιτείται και βάση για στήριξη...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...