Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού και συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού και συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού και συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/3739/15-10-2018 (ΑΔΑ:6ΝΘΦ7ΛΒ-Ν0Ψ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού και συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Π.Ε. Καβάλας, ώστε αυτές να λειτουργούν με ασφάλεια. Τα Υλικά εξαρτήματα...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ 

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ