Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των Κτηρίων της Π.Ε Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των Κτηρίων της Π.Ε Καβάλας

Εκτύπωση

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς  και του λοιπού εξοπλισμού των Κτιρίων της Περιφερειακής  Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με τις αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/3733 & 3736/15-10-2018 (ΑΔΑ:9Π427ΛΒ-46Ρ&46Ρ&Ω70Α7ΛΒ-8ΙΘ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των Κτηρίων της Π.Ε Καβάλας, όπως  επίσης   και των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων,   (Ηλεκτρομηχανολογικών και του λοιπού εξοπλισμού που χρίζουν επισκευή) προς αποκατάσταση των βλαβών τους για την ασφαλή λειτουργία τους.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ

Για τό έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ