Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξωτερικού δίσκου από το ΚΕΔΔΥ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξωτερικού δίσκου από το ΚΕΔΔΥ Καβάλας

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουµε, ότι το ΚΕ∆∆Υ Καβάλας ενδιαφέρεται για την προµήθεια ενός εξωτερικού δίσκου 2 Τ. Για το λόγο αυτό θα θέλαµε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε τη δική σας οικονοµική προσφορά στο προς ζήτηση είδος,ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως...

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.