Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια μέσων ατομικήςπροστασίας (ΜΑΠ) των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας της Περιφερειακής ΕνότηταςΚαβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς...

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές ΜΑΠ πατήστε εδώ