Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/3734/15-10-2018 (ΑΔΑ:91ΠΥ7ΛΒ-ΘΚΖ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας ώστε να λειτουργούν αυτές με ασφάλεια. Τα εξαρτήματα που θα προμηθευτούν φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και είναι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 7.790,00+1.869.60(ΦΠΑ)= 9.659,60€. περισσότερα

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ