Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πολυμηχανήματος με δυνατότητες φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, και σαρωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Εκτύπωση

Με δεδομένο ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης κρίνεται απολύτως απαραίτητη η αγορά πολυμηχανήματος με δυνατότητες φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή δικτύου και σαρωτή με τις εξής προδιαγραφές:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.