Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων |

[ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενδιαφέρεται για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της, για χρονικό διάστημα από 9-11-2018 έως 8-11-2019, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με βάση τα οχήματα και τις καλύψεις ασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 09-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, Γραφείο 215, 2ος όροφος, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, Ε. Αντίστασης 20 – 65110 Καβάλα.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.