Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παράθεση Δείπνου στην Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Κ.Σ.ΟΣΕΠ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παράθεση Δείπνου στην Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Κ.Σ.ΟΣΕΠ)

Εκτύπωση

Ο Αντιπερειφερειάρχης Καβάλας παραθέτει γεύμα στην επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Κ.Σ.ΟΣΕΠ), η οποία αποτελεί μια συνεργασία παρευξείνιων χωρών που στόχο έχουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας χωρών μελών της, κατά την παραμονή της στην Καβάλα για το διάστημα 17 και 18 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Lucy, όπου θα διεξαχθεί η 52η συνεδρίαση της ανωτέρω επιτροπής.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.