Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση ομαλότητας στο δρόμο προς την Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονα»

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση ομαλότητας στο δρόμο προς την Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονα»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ.642/2018 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ», με προϋπολογισμό 100.000,00€ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΪΑΣ, προϋπολογισμού 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ).

  1. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στα τηλέφωνα 2510291315, ΦΑΞ επικοινωνίας 2510291377, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
  2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-9-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-9-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20.
  3. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
  4. Το αντικείμενο του έργου αφορά επεμβάσεις για την ενίσχυση και αποκατάσταση τμημάτων των πρανών έδρασης της οδού που οδηγεί από τον οικισμό μικρού Πρίνου Δήμου Θάσου στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα.
  5. (CPV: 45233141-9 , NUTS: EL515)

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο