Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων |

[ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μαγνητικών καρτών παρουσίας προσωπικού

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια εκατό (100) ηλεκτρονικών καρτών του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.