Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διαμόρφωση - Βελτίωση Κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής αγροτικής οδού με την επαρχιασκή οδό Θάσου στην περιοχή Γκιόλα

Διαμόρφωση - Βελτίωση Κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής αγροτικής οδού με την επαρχιασκή οδό Θάσου στην περιοχή Γκιόλα

Εκτύπωση

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΙΟΛΑ» με προϋπολογισμό: 80.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%) Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, προϋπολογισμού 64.516,13 € (χωρίς ΦΠΑ).

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την Τεχνική έκθεση πατήστε εδώ

Για το Ε.Σ.Υ. πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ

Για την κάτοψη πατήστε εδώ

Για το Σ.Α.Υ. πατήστε εδώ

Για το Φ.Α.Υ. πατήστε εδώ

Για την Τ.Ε.Υ.Δ. Θάσοσ Γκιόλα πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο πατήστε εδώ