Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/1218/12-04-2018, με αριθμό ΑΔΑ: 73ΨΓΛΒ-ΜΡΗ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου χωρητικότητας 2terrabyte, USB 3,0, μέγεθος 2,5 ίντσες για το τμήμα Τοπογραφικής μέχρι 150 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας . περισσότερα