Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης των επετειακών εκδηλώσεων για το Έτος 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης των επετειακών εκδηλώσεων για το Έτος 2018

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των Επετειακών Εκδηλώσεων του έτους 2018 για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/715,27-02-2018, με αριθμό ΑΔΑ : 7ΘΘΑ7ΛΒ-ΙΧΣ,παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά χιλίων ευρώ 1000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2018. Τα στεφάνια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φύλλα δάφνης, με διάμετρο 70 εκατοστά περίπου, λευκή κορδέλα στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο που θα απαιτείται και βάση για στήριξη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.