Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του φωτοτυπικού μηχανήματος Ricoh Aficio MPC 3300 (BK new drum Unit, CY new drum Unit, MG new drum Unit, YL new drum Unit)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του φωτοτυπικού μηχανήματος Ricoh Aficio MPC 3300 (BK new drum Unit, CY new drum Unit, MG new drum Unit, YL new drum Unit)

Εκτύπωση

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 03/4567/07-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΒ27ΛΒ-Χ11) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών του φωτοτυπικού μηχανήματος RICOH Aficio MPC 3300 της Υπηρεσίας μας:

Α) BK new drum Unit αξίας μέχρι 220 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Β) CY new drum Unit αξίας μέχρι 220 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Γ) MG new drum Unit αξίας μέχρι 220 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Δ) YL new drum Unit αξίας μέχρι 220 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει και θα καλυφθεί...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.