Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση στεφανιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση στεφανιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου ,για την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 και
σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου03/2361,19-07-2017, με αριθμό ΑΔΑ : 6Τ7Ε7ΛΒ-3Υ0, παρακαλούμε να
καταθέσετε οικονομική προσφορά για τέσσερα στεφάνια μέχρι 160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Π. Ε. Καβάλας

α) για τις 27 Οκτωβρίου στο ηρώο της πόλης θα καταθέσει ένα στεφάνι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας , περισσότερα