Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση της αυτοκινούμενης κινητής Ιατρικής μονάδας με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-4971, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, τύπου R124LA4X2 LB της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση της αυτοκινούμενης κινητής Ιατρικής μονάδας με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-4971, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, τύπου R124LA4X2 LB της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να αποκαταστήσει την λειτουργία της αυτοκινούμενης κινητής Ιατρικής μονάδας, με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-4971, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, τύπου R124LA4X2 LB, έτους κατασκευής 1999,ανακοινώνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής, με αρ.πρωτ. αντίστοιχα 03/450/13-03-2017(ΑΔΑ:60ΤΙ7ΛΒ-ΙΡΥ) και 03/451/13-03-2017 (ΑΔΑ : 60ΤΙ7ΛΒ-ΙΡΥ),πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την επισκευή και συντήρηση της αυτοκινούμενης κινητής Ιατρικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη...

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 πατήστε εδώ.