Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ»

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ»

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,  Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011024

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση “ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ” στο Δασάκι Πεντακοσίων Καβάλας, στις 1-2-3/9/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2859 (ΑΔΑ:Ω9ΓΦ7ΛΒ-ΔΔΣ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.