Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «Γιορτή Πατάτας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «Γιορτή Πατάτας»

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«« ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΑΤΑΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ» ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ » , ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011058

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ» και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΑΤΑΣ» στη Λεκάνη Δήμου Νέστου, στις 2-3/9/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/ 2660 (ΑΔΑ: ΨΤΛΤ7ΛΒ-ΚΗΓ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται και να είναι κατώτερη ή ίση του προϋπολογισμού.

Για να δείτε την σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ