Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ»

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ»

Εκτύπωση

Κατόπιν της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπ’ αριθμ.οικ.05/2714/18.07.2017 (από 18.07.2017 έως 24.07.2017), επειδή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για την δράση που αφορά την «Διαφήμιση σε έντυπα για την προσέλκυση ρώσων τουριστών». Αναλυτικά στην 251/2017 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2) περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων (σχετ.1)

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.