Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ»

Εκτύπωση

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για την δράση που αφορά την «Διαφήμιση σε έντυπα για την προσέλκυση ρώσων τουριστών». Αναλυτικά στην 251/2017 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2) περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων (σχετ.1)

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.