Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Εκτύπωση

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για την δράση που αφορά την «Προωθητική καμπάνια μέσω διαδικτύου στην ρωσική αγορά». Αναλυτικά στην 250/2017 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2) περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων (σχετ.1)

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.